(17) 2210 069
Poniedziałek 8.30 – 16.30, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

Trasa polecana dla bardziej wprawionych miłośników górskiej turystyki rowerowej.

(0 km) - Ropczyce (skrzyżowanie ulic 3-go Maja i Zielonej).
Dojazd od parkingu przy markecie "Supersam" do początku trasy (~ 400 m), ulicami: Kościuszki i 3-go Maja (początek trasy za mostem na rzece Wielopolka). Początkowo trasa wiedzie płaską drogą asfaltową w kierunku Wielopola (droga krajowa nr 986), wąską doliną rzeki Wielopolki, wzdłuż której ciągną się z obu stron malownicze pasma wzgórz o wysokości 300 - 400 m n.p.m. Z uwagi na duży ruch samochodowy i ze względów bezpieczeństwa zalecana jest jazda chodnikiem (po prawej stronie drogi). Po drodze mijamy liczne zabudowania Osiedla Chechły, w tym również Szkołę Podstawową (po prawej). Przed szkołą wzniesiony jest pomnik ku czci 45 mieszkańców zamordowanych przez hitlerowców w okresie okupacji.

(3,0 km) - Ropczyce-Chechły (zjazd w drogę bitą w kier. Granic).
Za przystankiem autobusowym skręcamy w lewo w drogę bitą (patrz drogowskaz) i rozpoczynamy długi czasami bardzo stromy i męczący podjazd w górę, bardzo urozmaiconą trasą (w części zalesioną).

(4,8 km) - Ropczyce-Chechły Dział (skrzyżowanie dróg bitych).
Po osiągnięciu wzgórza dojeżdżamy do drogi biegnącej z Granic do Borków Chechelskich i na skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Dalej drogą bitą, atrakcyjną widokowo, jedziemy po szczycie wzniesienia. Następnie zjeżdżamy w dół przez osadę Borki Chechelskie. Należy zachować ostrożność przy zjeździe ze względu na duże nachylenie drogi oraz bliskość zabudowań. Po zjeździe w dół jedziemy bardzo urokliwą dolinką obustronnie zalesioną aż do skrzyżowania dróg (patrz drogowskaz).

(7,9 km) - Borki Chechelskie (skrzyżowanie dróg w dolince).
Skręcamy w lewo i po ok. 500 m dojeżdżamy do trasy rowerowej (pomarańczowej) - szukaj podwójnego drogowskazu (po lewej stronie trasy). W tym miejscu trasa pomarańczowa skręca w prawo (przejazd brodem przez strumyk). My kontynuujemy wyprawę jadąc dalej prosto (trasą wspólną dla obu szlaków). Teraz trasa pnie się w górę (stromy męczący podjazd) przez osadę Poręby, by u szczytu osiągnąć granicę lasu. Dalej drogą bitą jedziemy przez Las Gnojnicki. Na jednym z leśnych skrzyżowań trasy rozchodzą się (trasa pomarańczowa skręca w lewo w las). Nasza trasa dalej prowadzi bitą drogą, aż do drogi asfaltowej Granice - Broniszów (koniec lasu).

(11,2 km) - Lipnica - przysiółek Gnojnicy (dojazd do drogi Granice - Broniszów).
Zgodnie z drogowskazem skręcamy w prawo w drogę asfaltową i jedziemy w dół. Po ok. 400 m napotykamy podwójny drogowskaz, który wskazuje dalszy kierunek trasy: prosto - drogą asfaltową oraz w prawo - w las do miejsca biwakowego, oddalonego o 150 m od drogi.
Miejsce biwakowe. Zbaczając w to miejsce spotykamy bardzo obszerną polanę leśną z ogrodzonym miejscem biwakowym, zaopatrzonym w stoły i ławy oraz w miejsce do palenia ognisk. Można tutaj odpocząć i nabrać sil przed dalszą trasą. Brak możliwości zdobycia w tym miejscu wody pitnej.
Kontynuując jazdę drogą asfaltową w dół dojedziemy do skrzyżowania dróg asfaltowych.

(11,9 km) - Lipnica - Leśniczówka Gnojnica (skrzyżowanie dróg).
Zgodnie z drogowskazem skręcamy w lewo w drogę prowadzącą do Gnojnicy. Tą drogą jedziemy ok. 2 km otwartym terenem, przejeżdżając w sąsiedztwie bardzo głębokiego jaru (po prawej stronie). Przed dojazdem do pierwszych zabudowań zaczyna się ostry zjazd, przy którym należy zachować ostrożność, gdyż na bardzo ostrym zakręcie w lewo będziemy skręcać w drogę bitą. Należy również uważać na ruch samochodowy (brak poboczy).

(13,8) - Gnojnica Wola (skrzyżowanie drogi asfaltowej z drogami bitymi).
W tym miejscu zjeżdżamy z drogi głównej asfaltowej, skręcając w prawo, a następnie zgodnie z drogowskazem drogą bitą jedziemy wzdłuż zabudowań szczytem wzniesienia, mając po lewej ciągnącą się równolegle wieś Gnojnicę, a po prawej niewidoczną w dole wieś Zagórzyce. Za ostatnimi zabudowaniami droga bita przechodzi w wyboistą ścieżkę, trudno przejezdną w okresach intensywnych opadów. Jadąc nią szczytem wzniesienia mijamy znajdujące się po obu jej stronach krzyże (stawiane w różnych okresach czasu i w różnych intencjach). Niektóre z nich są bardzo piękne i bardzo stare, godne bliższego przyjrzenia się im. Pod koniec tego odcinka wjeżdżamy w bardzo wąski parów o bardzo stromym spadku, wymagający dużej ostrożności jazdy. Następnie dojeżdżamy do zabudowań przysiółka Domaradz.

(18,8 km) - Domaradz (skrzyżowanie dróg bitych).
Skręcamy w lewo i wzdłuż zabudowań kierujemy się drogą w dół. Po minięciu zabudowań zmienia się nawierzchnia drogi (poprzecznie ułożone wąskie płyty betonowe), która wymaga od turysty znacznego zmniejszenia prędkości, zwłaszcza, że występuje na tym odcinku spore nachylenie stoku. Ta drogą zjeżdżamy w dolinę do wsi Gnojnica.

(20,2 km) - Gnojnica (wjazd od Domaradza na drogę główną).
Gnojnica - wieś znana z dużej liczby urodzajnych sadów jabłoniowych.
Skręcamy w lewo w drogę asfaltową i jedziemy wzdłuż zabudowań, mijając po drodze Wiejski Dom Kultury, boiska klubu sportowego, Szkołę Podstawową oraz sklepy spożywcze. Przy przejeździe przez ten odcinek trasy należy uważać na ruch samochodowy (brak pobocza).

(22,0 km) - Gnojnica (zjazd z drogi głównej w drogę bitą w kierunku Granic).
Zgodnie z drogowskazem skręcamy w prawo w drogę bitą i wzdłuż zabudowań pniemy się w górę. Dalej otwartym terenem drogą bitą według drogowskazów dojeżdżamy do drogi asfaltowej (ul. Leśna).

(23,7 km) - Brzyzna (skrzyżowanie ul. Leśnej z droga bitą od Gnojnicy).
Skręcamy w lewo w drogę asfaltową i szczytem wzniesienia jedziemy w kierunku osiedla Granice. Po prawej możemy podziwiać panoramę Ropczyc i dalej leżących północnych okolic miasta. Po lewej mijamy nowoczesną budowlę Kościoła Parafialnego p. w. Błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej.

(25,0 km) - Ropczyce-Granice (skrzyżowanie ulic Leśnej i Witosa).
Tutaj skręcamy w prawo i zjeżdżamy w dół w stronę miasta. Należy zachować szczególną ostrożność przy zjeździe ze względu na duży ruch samochodowy, brak poboczy, znaczny spadek terenu oraz kilka ostrych zakrętów. Po prawej mijamy Cmentarz Komunalny.

(27,0 km) - Ropczyce (zjazd z ul. Witosa przed Motelem "Super 6").
Zgodnie z drogowskazem skręcamy w lewo i jedziemy drogą bitą, mijając po lewej zabudowania i tereny Zespołu Szkół, Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Rolniczych. Następnie skręcamy zgodnie z drogowskazem w ul. Lisa Kuli, a potem w prawo w ul. Kilińskiego. Na końcu ulicy kierujemy się w lewo w ul. Grendysa, a po przejechaniu ok. 150 m skręcamy w prawo i podążamy drogą bitą wzdłuż Wielopolki w kierunku cmentarza żydowskiego. Objeżdżając kirkut wzdłuż jego ogrodzenia dostajemy się do ul. Polnej, którą przebiega rowerowa trasa pomarańczowa. Po skręcie w prawo zgodnie z drogowskazem (przy ogrodzeniu cmentarza) jedziemy prosto w kierunku centrum miasta (do ul. 3-go Maja).

(28,5 km) - Ropczyce (skrzyżowanie ulic Polnej i 3-go Maja).
Koniec trasy.

d5f5513f18102dfd5fc28e21ca822c57
6b8679a7bb2715bf5176858f34c60471

Udostępnij