(17) 2210 069
Poniedziałek 8.30 – 16.30, Wtorek – Piątek 7.30 – 15.30

Czas przejścia: około 10 godz.

Trasa rozpoczyna się w miejscowości Ropczyce na ul. Zielonej obok stacji PKS. Idziemy drogą asfaltową oddalając się od centrum miasta. Dochodzimy do transformatora, obok którego skręcamy w prawo. Maszerujemy polną drogą mijając po po prawej stronie stawy. Wspinamy się drogą na wzgórza. Mijamy wieże wiertnicze po prawej stronie. Idąc przez skraj lasu docieramy do kolejnego transformatora. Docieramy w ten sposób do miejscowości Lubzina – Przymiarki. Idąc przez las ścieżką dotrzemy do Pomnika Żołnierzy Radzieckich pomordowanych w czasach II Wojny Światowej. Kontynuując nasz marsz (ok 2 km – 30 min) przechodzimy obok szkółki leśnej. Dochodzimy do kolejnej mogiły z krzyżem tym razem z czasów I Wojny Światowej. Po dojściu do rozstaju dróg kierujemy się w stronę zabudowań. Docieramy do szkoły w Zawadzie. Tu warto podejść do szlaku do Sanktuarium Narodzenia NMP. Po zwiedzeniu kościoła i Dróżek Maryjnych wracamy w kierunku szkoły. Schodzimy wzdłuż drogi asfaltowej mijając ogrodzenie parkowe i przestanek autobusowy docieramy do drogi Krajowej nr 4.

Z przystanku autobusowego w Zawadzie idziemy w kierunku Dębicy. Około 50 m za karczma skręcamy w prawo. Droga asfaltowa prowadzi nas miedzy zabudowaniami do rozgałęzienia, na którym skręcamy w lewo. Przechodzimy pod torami i idąc dalej prosto wzdłuż rowu melioracyjnego, dochodzimy do skrzyżowania (30 min.). Podążając w prawo (około 300 m), zbaczamy w kierunku lasu i widocznego gospodarstwa. Około 20 m za zabudowaniami w lesie, skręcamy w prawo. Idziemy obok ogrodzenia plantacji drzew iglastych, a następnie skrajem lasu w kierunku widocznego wysokiego komina. Przed ogrodzeniem zakładu skręcamy w prawo. Idziemy droga polna obok zabudowań, a nieco dalej, miedzy polami, przechodzimy przez mostek na rowie melioracyjnym do widocznego z daleka następnego zakładu. Obok niego skręcamy w lewo i dochodzimy do przystanku PKS na szosie Brzeźnica – Paszczyna (30 min.). Przechodzimy przez szosę na drogę asfaltowa, która prowadzi nas miedzy domami przez most na rzece Wielopolka do rozstaju dróg przed remiza strażacka w Brzeźnicy Woli. Skręcamy w prawo, a następnie łukiem w lewo droga wyprowadza nas w pola. Kierujemy się prosto w stronę widocznych na tle ściany lasu domów. Wychodzimy na szosę relacji Pustków – Paszczyna. Opuszczamy żółty szlak. Idziemy szosa w prawo, mijając cmentarz, wchodzimy na plac postoju pojazdów (30 min.). Po schodach wychodzimy na Górę Śmierci (222 m n.p.m.). Powracamy do szlaku ta sama droga. Skręcamy w prawo na szeroka utwardzona drogę prowadząca obok szkółki leśnej do leśniczówki. Za leśniczówka droga wchodzimy do lasu. Skręcamy w lewo na leśna drogę i dalej łagodnym łukiem w prawo, a następnie prosto dochodzimy do linii wysokiego napięcia (w oddali przez drzewa widać bloki Osiedla Pustków). Tam skręcamy pod katem ostrym w prawo na ścieżkę, która prowadzi nas obok słupów elektrycznych. Po około 200 m skręcamy w lewo i wychodzimy na szosę naprzeciw wejścia do Zakładów Tworzyw Sztucznych (30 min.). Szosa wędrujemy w prawo, mijamy pomnik poświęcony żołnierzom radzieckim poległym w czasie II wojny światowej na ziemi dębickiej. Za nim skręcamy w lewo na drogę betonowa. Za zabudowaniami zbaczamy w prawo na drogę leśną. Prowadzi nas ona do skrzyżowania, na którym stoi krzyż pod dużym dębem. Skręcamy w prawo i podążając dalej szosa, za przystankiem PKS, dochodzimy do sklepu w Kochanówce (45 min.). Około 50 m za nim (znak na drzewie) skręcamy w lewo na drogę polna. Wchodząc do lasu, skręcamy w prawo i idąc prosto (mijamy z lewej strony dwa bunkry), docieramy do drogi asfaltowej. Podążamy w prawo do następnego skrzyżowania z szosa Mielec – Ropczyce. Skręcamy w lewo, przechodzimy przez most na rzece Tuszyma i kierujemy się w stronę widocznego kościoła, obok którego znajduje się przystanek PKS (45 min.).

Z przystanku autobusowego PKS w Ociece, znajdującego się obok kościoła p.w. Św. Katarzyny, idziemy w kierunku Kamionki. Za plebania skręcamy w lewo na szosę do Sadykierza. Po około 800 m kierujemy się w stronę widocznego bunkra (15 min.). Idziemy do drugiego bunkra, skąd przez sosnowy zagajnik dochodzimy do uczęszczanej drogi leśnej. Skręcamy w lewo i w lesie mijamy następny zniszczony bunkier. Około 300 m za nim skręcamy w prawo na wzgórze. W połowie zbocza skręcamy w lewo. (Idąc prosto około 200 m wychodzimy na skraj lasu.) Dalej podążamy prosto za znakami i powtórnie skręcamy w prawo, aż wyjdziemy obok jeziorka polodowcowego w Sadykierzu (40 min.). Skręcamy w lewo i brzegiem jeziorka wychodzimy na przeciwległy brzeg. Skręcamy w lewo za znakami na niewyraźną ścieżkę. Po około 300 m idziemy w prawo na zarośniętą leśną dróżkę, która dochodzimy do uczęszczanej drogi. Skręcamy w prawo. Z lewej strony mijamy szkółkę leśna, przechodzimy przez pas wycinki i ponownie przez drugi pas wyciętego lasu, za którym po około 100 m skręcamy w lewo. Wychodzimy na skraj lasu. Z prawej strony mijamy domek letniskowy, przechodzimy przez mostek i znajdujemy się na szerokiej utwardzonej drodze. Skręcamy w lewo i po około 50 m wychodzimy na asfaltowa szosę. Kierując się w prawo, docieramy do przystanku PKS w Bliźnie (45 min.). Od przystanku PKS w Ociece pokonaliśmy 7 km.

Dalej szosa prowadzi nas przez wioskę, za która skręcamy w prawo do lasu, gdzie na skrzyżowaniu ponownie skręcamy w prawo. Wychodzimy z lasu, mijamy sklep i przydrożna kapliczkę. Wędrujemy do końca szosy, następnie droga utwardzona, a na rozdrożu dalej prosto droga leśna miedzy zagajnikami na skraj lasu. Skręcamy w lewo do następnego skrzyżowania, a następnie w prawo i przechodzimy przez zaporę leśna. Dalej idziemy prosto przez wzgórze do następnego skrzyżowania (na środku, którego stoi wielkie drzewo). Wędrujemy w lewo, mijamy jeziorko i około 100 m za nim ponownie skręcamy w lewo. Podążamy około 300 m i skręcamy w prawo na wzniesienie. Przechodzimy przez zaporę leśna, za która skręcamy w prawo. Idziemy prosto, a następnie droga łukiem w lewo wyprowadza nas z lasu. Początkowo wędrujemy miedzy zagajnikami, nieco dalej miedzy polami (mijamy z lewej strony dwie stare grusze). Kierujemy się w stronę widocznych domów i kościoła w Niwiskach – Podkosciele. Docieramy do skrzyżowania w Niwiskach – Podkosciele po 1 godzinie i 20 min., pokonując 6 km.

90f49194a2c38e676c8b4e79e243c4f5

Udostępnij